ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., ще проведе през месец септември 2020г. Допълнително обучение по медиация при търговски спорове

За обучението:

Обучението е с обща продължителност 30часа, от които 15ч. теоретична част и 15ч. практикум. Провежда се в групи до 10 човека с осигурени възможности за спазване на необходимата дистанция и съобразяване с изискванията за противоепидемични мерки. След успешно завършване на курса, получавате сертификат за допълнителното обучение, който можете да впишете в профила си в Единен регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

 Дати и време на провеждане на обучението:

11-13 септември 2020г. , както следва:

11-12 септември от 9.00 ч. до 18.00 ч. теоретична част и практическо овладяване на специфични техники.

13 септември 2020г., от 9.00 ч. до 18.00 ч. – Практикум

Място на провеждане: Гр. София,  ул.”Богатица” 10, ет.4, ап.12

Записване: Изпратете заявление за участие на електронен адрес: office@bamb.bg . Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG82DEMI92401000172387

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Такса:

300 лева за цялото обучение;

250 лева е таксата за всеки допълнително записан участник от една организация.

200 лева за студенти и за медиатори, участвали в други сертифициращи обучения на БАМ

Краен срок за записване и плащане на пълната такса: 04.09.2020г.

За въпроси: тел.  0889 430 316 ;  email: office@bambg.bg