ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ-ОСНОВЕН КУРС

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., обявява предстоящо обучение за медиатори-основен курс. 

За обучението:

Обучението е с обща продължителност 60часа, от които -30ч. теоретична част и 30ч. практикум. Провежда се в групи до 10 човека с осигурени възможности за спазване на необходимата дистанция и съобразяване с изискванията за противоепидемични мерки. След успешно завършване на курса, получавате сертификат за вписване в Единен регистър на медиаторите към министерство на правосъдието.

Програмата е обновена и съобразена с актуалните изисквания за обучението и предстоящите нови възможности за провеждане на процедури по медиация.

Дати и време на провеждане на цялото обучение:

21 – 23 май 2021 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч.

11 – 13 юни 2021 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч.

Място на провеждане:

гр.София

Адрес ще бъде посочен непосредствено преди началото на курса

Записване:

Моля, изпратете заявление за участие на електронен адрес: office@bambg.bg.

Заявлението може да изтеглите от поканата за обучение на нашата интернет страница: www.bambg.bg /раздел обучения/за обученията/

Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка:

Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG82DEMI92401000172387

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Такса и отстъпки

600лева за цялото обучение;

550 лева за всеки допълнително записан участник от една организация;

400 лева за студенти

Краен срок за записване и плащане на пълната такса:05.05.2021г.

За въпроси: тел.  0889 430 316 ;  email: office@bambg.bg