ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ ПРИ СЕМЕЙНИ СПОРОВЕ-Гр.ВАРНА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., обявява предстоящо Допълнително обучение по медиация при семейни  спорове за адвокати – 08-10 март 2019г., както следва:
 08-09 март от 9.00 ч. до 18.00 ч. теоретична част и практическо овладяване на специфични техники.
10 март, от 9.00 ч. до 18.00 ч. – Практикум
Място на провеждане: Гр. Варна,  адресът на залата ще бъде уточнен допълнително.
Записване: Изпратете заявление за участие на електронен адрес: office@bamb.bg
Заявлението можете да изтеглите от нашата интернет страница: www.bambg.bg /раздел обучения/за обученията/
Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ,
Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG82DEMI92401000172387

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Такса и отстъпки
200 лева за цялото обучение;

Краен срок за записване и плащане на пълната такса: 10.02.2019г.
За въпроси: тел.  0889 430 316 ;  email: office@bambg.bg