Сертифициращо обучение за медиатори, м.септември – м.октомври 2019г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г., обявява предстоящо обучение за медиатори. 

Дати и време на провеждане на обучението:

13 – 15 септември 2019 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч.

04 – 06 октомври 2019 г., от 9.00 ч. до 18.00 ч.

Място на провеждане: Учебна зала на БАМ: Гр. София 1421, ул.”Богатица” 10, ет.4, ап.12

Записване:

Моля, изпратете заявление за участие на електронен адрес: office@bambg.bg

Заявлението може да да изтеглите от нашата интернет страница: www.bambg.bg /раздел-Обучения-За обученията/

Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка:

Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

IBAN: BG82DEMI92401000172387

BIC: DEMIBGSF

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Такса и отстъпки: 600 лева за цялото обучение;

5% отстъпка при плащане на цялата такса до 22 август 2019 г.

550 лева е таксата за всеки допълнително записан участник от една организация.

500 лева за всички записани участници от една организация, при 5 и повече участници от организацията

400 лева за студенти

Краен срок за записване и плащане на пълната такса: 05.09.2019г.