Медиацията-възможности по време на криза

Екипът на Българска Асоциация за Медиация изразява вярата и надеждата си, че ще преодолеем скоро всички ограничения и негативи, причинени на хората от COVID 19. Ние, медиаторите, като хора, обучени да се справяме успешно с конфликтни ситуации, знаем, че всеки конфликт може да се разглежда като възможност за промяна. Ако приемем, че днес сме в сблъсък, в конфликт със застрашаващата живота ни болест, то можем да кажем, че пътища за изход от създалата се ситуация могат да се потърсят и ще бъдат намерени с усилията на всички хора.

По време на действие на ЗМДВИП(Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обн.ДВ бр.28/24.03.2020г.) съдилищата не работят и кръгът от дела, които се разглеждат е ограничен. Това ще доведе до затруднения за много граждани, търговци и организации при разрешаване на спорове между тях.

Медиацията е способ за разрешаване на спорове, до който може да се прибегне въпреки наложените ограничения, защото има възможност срещите по време на процедурата да се провеждат онлайн. При това, възможните платформи за онлайн контакти може да се обсъдят от страните. Провеждането на медиация е основано на свободната воля и желание на спорещите страни, поради което дните за започване и провеждане на медиация могат да се определят свободно, по взаимна договореност, без забрани и ограничения.

Уменията на медиаторите да помагат за разрешаване на спорове, създавайки атмосфера на доверие, креативност, поверителност, освобождаване от страховете, които затрудняват търсене на възможни решения, могат да помогнат на всеки, който има нужда да предприеме действия по решаване на правни и неправни спорове.

С пожелание към всички наши курсисти, обучени медиатори, колеги и  клиенти, да останете здрави и да не губите вярата си в скорошния добър изход от кризата, оставаме на Ваше разположение и имаме готовност да предоставим своите професионални медиаторски умения в случаите, когато се обърнете към Центъра за медиация към БАМ.

Моля, изпращайте ни своите въпроси или заявления на имейл:office@bambg.bg