Обучителен екип

АЛБЕНА ПЕНОВА

Медиатор от 2009год.

Вписана като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ – №20101214004/ 07.12.2009 г.

Медиатор към Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд от създаването на центъра – януари 2010 година.

Обучител по медиация от м.юли 2011год.

Обучител по трансгранична медиация след обучение по проект “Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, проведено от ПАМБ, 2012г.

Лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, София.

Допълнителна квалификация:

 • European Seminar – Cooperation between the EU Member States for the purposes of solving the civil cases regarding the wrongful removal or retention of a child, Bucharest, 2018
 • Специализирано обучение за адвокати по спорове при международно отвличане на деца, проведено от холандската организация LEPCA(Lawyers in Europe on Parental Child Abduction)м.април-м.септември 2016г.
 • Презентационни умения и ораторство(реторика)- Практически курс, м.юли 2014год.
 • Building Efficient Relationships and Effective Conflict Management, Ljubljana, Slovenia, м.април 2014год.
 • Mediation and Dispute Resolution, ICC BULGARIA in cooperation with ICC, 2014
 • Judicial Intercultural Communication in Family Mediation, Craiova Court of Appeal(Romania),Cluj Court of Appeal(Romania),County Court of Rijeka(Croatia),2014
 • International ADR Trainer’s Network, London, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, UK).
 • Обучение по трансгранична медиация по проект“Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, м.март 2012год.
 • Обучение по семейна медиация по програма “Медиация и съдебна власт-успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, финансиран от Фондация”Америка за България”.

Адвокат от 1986год. досега с дългогодишен опит в сферата на семейно и наследствено право, вещно и търговско право, микрокредитиране, други гражданско правни и административно правни спорове.

Журналист на свободна практика, член на СБЖ от 2010год.

Публикации  за медиацията в:

сп.“Общество и право“(2010г.);

сп.Право&Бизнес(http://newsletter.rezonmedia.net/pb/index.php, 2010);

в-к „Приятел“-гр.Самоков,  http://vestnikpriatel.com/tag

http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2287167_albena_penova_vuzmojnostite_za_rabota_v_sferata_na/(2014г.).


ХРИСТО ДИМОВ

Медиатор от 2013г.

Вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ – №20130702001/ 02.07.2013 г.

Професионален опит:

2010 – 2012 г. – Съпредседател на Сдружението на българските бизнесмени в Белгия

2010-2012 г. – Помирител към Търговската камера в гр. Антверпен, Белгия

2014-2016 г. – Кариерен консултант към БТПП-гр.Хасково

Допълнителна квалификация:

 • Презентационни умения и ораторство(реторика)- Практически курс, м.юли 2014год.

ВЛАДИМИР ПЕНОВ

Медиатор от 2010г.

Вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ – №20091207006/ 14.12.2010 г.

Обучител от 2011год.

Образование – Мениджмънт в хотелиерството и туризма  с дипломи от The University of    Derby, UK; Swiss Hotel Management School, Switzerland.

Опит в международни хотелски вериги (в Швейцария и САЩ) и отлични препоръки за комуникационни умения, умения за работа в екип, способност за разрешаване на конфликти, водене на преговори, риск мениджмънт и други.

Опит в организиране и участие в бизнес форуми, международни панаири, изложения и форуми, свързани с дейности на малки и средни предприятия в РБ

Допълнителна квалификация:

 • Обучение по трансгранична медиация по проект“Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, м.март 2012год.