Предстоящо обучение-Търговска медиация

Сертифициращо допълнително обучение за медиатори при търговски спорове ще се проведе в периода

29 април-01 май 2022г.

Заявленията за участие може да намерите в раздел“обучения“ на сайта и да изпращате на електронен адрес : office@bambg.bg

Заявлението можете да изтеглите от тук

Продължителност: 30 учебни часа, разпределени, както следва:

29-30 април от 9.00ч.-18.00ч. -Обучение теория и практически умения

01 май -09.00ч.-18.00ч. Практикум за усвоените умения

За получаване на сертификат се изисква посещение на най-малко 15ч. от обучението и практическите занимания през първите два дни, успешно полагане на тест за теоретическите познания и изпит за практически умения. Тестът се провежда в края на втория ден, 30 април, а изпитът за практически умения на 01.05.2022г.

Цена-300лв.

Отстъпки:10%  за записване до 15 април 2022г.

За студенти-250лв.

Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка:

Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG82DEMI92401000172387

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

Краен срок за записване-20 април 2022г.

Място на провеждане: гр.София

За допълнителна информация:на телефоните и електронната поща, обявени на сайта.