Сертифициращо обучение по медиация в София

Сертифициращо обучение за медиатори на БАМ – основен курс,  с продължителност шест дни/60 учебни часа/, ще се проведе в периода 11-14 юли   и 20-21 юли 2024г., както следва: 11-12 юли-Първо ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 12 юли. 13 –14 юли Второ ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 14 юли. 20-21 юли- Практикум и Устен изпит. Обучението ще се проведе в гр. София Цена-650лв.  Отстъпки: За студенти-450лв. Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка: Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София BIC: DEMIBGSF IBAN: BG82DEMI92401000172387 Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ Заявленията за участие може да намерите в раздел “обучения” на сайта и да изпращате на електронен адрес: office@bambg.bg За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението -теоретична част и практическите занимания,  успешно полагане на писмените тестове за теоретическите познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво,  а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума. За допълнителна информация, свържете се с нас на office@bambg.bg БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ(БАМ) е обучителна организация по медиация, вписана в регистъра на обучителните организации на Министерство на правосъдието от м.септември 2011г. От 24 май 2023г. организацията официално е присъединена към международната инициатива Mediate First, предназначена да популяризира използването на медиация при решаване на спорове по света и има правото да използва Логото на инициативата за своите обяви, брошури и др.документи. За допълнителна информация за обучението и организацията:на телефоните и електронната поща, обявени на сайта.