За нас

Сдружение Българска асоциация за медиация (БАМ) е създадено през 2011година от медиатори, обединяващи усилията си за популяризиране възможностите за извънсъдебно решаване на спорове чрез медиация.

За нас БАМ означава:

БЪДЕЩЕТО СЕ СЪЗДАВА ОТ НАС

АЛТЕРНАТИВА НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ Е ВЪЗМОЖНА

МЕДИАЦИЯТА Е НАШИЯТ ИЗБОР

Вярваме, че решенията на спорове и конфликти, постигнати от страните са по-удовлетворителни и по-устойчиви от наложените от решаващ орган.

Провеждаме обучения за медиатори.

Предлагаме възможности за извънсъдебно решаване на спорове в нашия Център за провеждане на медиации.

Участваме в различни инициативи за  утвърждаването ни като медиатори и популяризиране на медиацията.

Сътрудничим с други медиаторски организации, с които споделяме общи цели за значимостта и необходимостта от популяризиране на медиацията в днешния динамичен и многолик свят.

Готови сме да споделим опита и знанията си с хората, търсещи възможности за прилагане на медиаторски умения в общуването си и в решаване на спорните въпроси, възникващи на работното място, в междусъседски взаимоотношения, бизнеса, в различни други сфери на живота.