Обучителен екип

АЛБЕНА ПЕНОВА

Медиатор от 2009год.

Вписана като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България – №20101214004/ 07.12.2009 г.

Медиатор към Център за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд от създаването на центъра – януари 2010 година.

Обучител по медиация от м.юли 2011 год.

Обучител по трансгранична медиация след обучение по проект “Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, проведено от ПАМБ, 2012г.

Допълнителна квалификация:

 • Обучения, проведени от Европейската академия за право ERA, в гр.Трир, Германия-2021г. и
  гр.Краков, Полша-2022г., по въпросите за развитие и прилагане на медиация в сферата на – семейноправни спорове, граждански и търговски спорове.
 • European Seminar – Cooperation between the EU Member States for the purposes of solving the civilcases regarding the wrongful removal or retention of a child, Bucharest, 2018
 • Специализирано обучение за адвокати по спорове при международно отвличане на деца, проведено от холандската организация LEPCA(Lawyers in Europe on Parental ChildAbduction)м.април-м.септември 2016г.
 • Презентационни умения и ораторство(реторика)- Практически курс, м.юли 2014 год.
 • Building Efficient Relationships and Effective Conflict Management, Ljubljana, Slovenia, м.април 2014год.
 • Mediation and Dispute Resolution, ICC BULGARIA in cooperation with ICC, 2014
 • Judicial Intercultural Communication in Family Mediation, Craiova Court of Appeal(Romania),Cluj Court of Appeal(Romania),County Court of Rijeka(Croatia),2014
 • International ADR Trainer’s Network, London, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR, UK).
 • Обучение по трансгранична медиация по проект“Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, м.март 2012 год.
 • Обучение по семейна медиация по програма “Медиация и съдебна власт-успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, финансиран от Фондация”Америка за България”.

Адвокат от 1986год. досега с дългогодишен опит в сферата на семейно и наследствено право, вещно и търговско право, микрокредитиране, други гражданско правни и административно правни спорове.

Журналист на свободна практика, член на СБЖ от 2010 год.

Публикации  за медиацията в:

сп.Право&Бизнес(http://newsletter.rezonmedia.net/pb/index.php, 2010);

“Активното слушане в медиацията”, изд.”Даная Интернешънъл”2021, ISBN 978-619-90465-3-1

„Избор на медиатор -правна рамка, добри практики“, сборник с доклади от национална

конференция „Медиацията в различните обществени сфери“, издателство „Наука и

икономика“, ИУ-Варна, 2022г., https://doi.org/10.36997/MDPS2022

“Клаузата за медиация в търговските договори-възможности за включване,последици“, сборник с доклади от национална конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“, издателство „Наука и икономика“, ИУ-Варна, 2023г., https://doi.org/10.36997/LBCS2022

Законодателните промени относно медиацията по висящи съдебни дела в ЗМ и в ГПК-сп.Адвокатски преглед, бр.4/2023г.-https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv4-2023-12857.pdf

ТОМИСЛАВ ТОШКОВ


Вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България – № 20221007002/ 07.10.2022 г.

Обучител по медиация от 2022год.

Образование- Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2019г.

Професионален опит:

Член на Консултативния съвет на Европейската фондация на адвокатите, с  участие в провеждане на обучения, семинари и съвместни инициативи с адвокатурите в Европа;

Представител на програма HELP на Съвета на Европа за България от м.април 2021г.

Сертифициран обучител по програма HELP на Съвета на Европа от м.септември 2021г., с провеждане на курсове в областта на защитата на правата на човека.

Допълнителна квалификация като медиатор:

Допълнителна специализация като медиатор при търговски спорове, 2022г.


ВЛАДИМИР ПЕНОВ

Медиатор от 2010г.
Вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България – №20091207006/ 14.12.2010 г.

Обучител от 2011 год.

Образование – Мениджмънт в хотелиерството и туризма с дипломи от The University of Derby, UK; Swiss Hotel Management School, Switzerland, 2008г.
Финансов Мениджмънт и Маркетинг, Висше училище по застраховане и финанси, София,2018г.

Професионален опит:
Опит в международни хотелски вериги (в Швейцария, ,САЩ, България) и отлични препоръки за комуникационни умения, умения за работа в екип, способност за разрешаване на конфликти, водене на преговори, риск мениджмънт и други.
Опит в организиране и участие в бизнес форуми, международни панаири, изложения и форуми, свързани с дейности на малки и средни предприятия в РБ

Допълнителна квалификация като медиатор:

 • Обучение по трансгранична медиация по проект“Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове“, 2012 год.
 • Допълнителна специализация като медиатор при търговски спорове, 2022г.