Предстоящо: Сертифициращо обучение за медиатори-основен курс, м. март 2024г.

Първото за 2024г. сертифициращо обучение за медиатори на БАМ – основен курс,  с продължителност шест дни/60 учебни часа/, ще се проведе в периода 08-10 март   и 15-17 марг 2024г., както следва:

08-09 март-Първо ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 09 март.

10 март и 15 март-Второ ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 15 март.

16-17 март- Практикум и Устен изпит.

Обучението ще се проведе в гр. Пазарджик

Заявленията за участие може да намерите в раздел “обучения” на сайта и да изпращате на електронен адрес: office@bambg.bg

За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението -теоретична част и практическите занимания,  успешно полагане на писмените тестове за теоретическите познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво,  а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума.

Цена-650лв.  Отстъпки: За студенти-450лв.

Заплащане: Заплащането се извършва по разплащателна сметка:

Банка : „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД, София

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG82DEMI92401000172387

Титуляр: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ(БАМ) е обучителна организация по медиация, вписана в регистъра на обучителните организации на Министерство на правосъдието от м.септември 2011г. От 24 май 2023г. организацията официално е присъединена към международната инициатива Mediate First, предназначена да популяризира използването на медиация при решаване на спорове по света и има правото да използва Логото на инициативата за своите обяви, брошури и др.документи.

За допълнителна информация за обучението и организацията:на телефоните и електронната поща, обявени на сайта.