Предстоящо сертифициращо обучение в гр.Велико Търново-основен курс

Сертифициращо обучение за медиатори на БАМ – основен курс,  с продължителност шест дни/60 учебни часа/, ще се проведе в периода 05-07 април   и 17-19 май 2024г., както следва:

05-06 април-Първо ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 06 април.

07 април  и 17 май Второ ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 17 май.

18-19 май- Практикум и Устен изпит.

Обучението ще се проведе в гр. Велико Търново.

Заявленията за участие може да намерите в раздел “обучения” на сайта и да изпращате на електронен адрес: office@bambg.bg

За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението -теоретична част и практическите занимания,  успешно полагане на писмените тестове за теоретическите познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво,  а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума.

За допълнителна информация, свържете се с нас на office@bambg.bg

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ(БАМ) е обучителна организация по медиация, вписана в регистъра на обучителните организации на Министерство на правосъдието от м.септември 2011г. От 24 май 2023г. организацията официално е присъединена към международната инициатива Mediate First, предназначена да популяризира използването на медиация при решаване на спорове по света и има правото да използва Логото на инициативата за своите обяви, брошури и др.документи. За допълнителна информация за обучението и организацията:на телефоните и електронната поща, обявени на сайта.