Сертифициращо обучение по медиация месец април 2024г.

Предстоящо: Сертифициращо обучение за медиатори-основен курс, м. април 2024г.

Сертифициращо обучение за медиатори на БАМ – основен курс,  с продължителност шест дни/60 учебни часа/, ще се проведе в периода 12-14   и 19-21 април 2024г., както следва:

12-13 април-Първо ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 13 април

14 април и 19 април-Второ ниво (теоретична част и практически занимания). Тест на 19 април

20-21 април- Практикум и Устен изпит.

Обучението ще се проведе в гр. Пазарджик

Заявленията за участие може да намерите в раздел “обучения” на сайта и да изпращате на електронен адрес: office@bambg.bg

За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението -теоретична част и практическите занимания,  успешно полагане на писмените тестове за теоретическите познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво,  а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ(БАМ) е обучителна организация по медиация, вписана в регистъра на обучителните организации на Министерство на правосъдието от м.септември 2011г. От 24 май 2023г. организацията официално е присъединена към международната инициатива Mediate First, предназначена да популяризира използването на медиация при решаване на спорове по света и има правото да използва Логото на инициативата за своите обяви, брошури и др.документи.

За допълнителна информация за обучението и организацията:на телефоните и електронната поща, обявени на сайта.